บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด ต.โนนจาน, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอด ต.ละหาน, จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย), จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร, จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้), บขส. ชัยภูมิ, จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด), และเดินรถในจังหวัด กรุงเทพ, ชัยภูมิ, นครราชสีมา,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จองตั๋วรถทัวร์บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด ต้องทำอย่างไร ?

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที
รถทัวร์บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
ขอบคุณภาพ รถทัวร์บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

ค้นมาให้.. ตารางเดินรถ บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.

บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.โนนจาน จ.ชัยภูมิ
07:00 น. ม.1 พ340รถทัวร์
09:00 น. ม.1 พ340รถทัวร์
10:30 น. ม.1 พ340รถทัวร์
12:00 น. ม.1 พ340รถทัวร์
13:30 น. ม.1 พ340รถทัวร์
15:00 น. ม.1 พ340รถทัวร์
17:00 น. ม.1 พ340รถทัวร์
20:30 น. ม.1 พ340รถทัวร์
23:00 น. ม.1 พ340รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
07:00 น.12:00 ม.1 พ340รถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ340รถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ340รถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ340รถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ340รถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ340รถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ340รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ละหาน จ.ชัยภูมิ
07:00 น.12:00 ม.1 พ340รถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ340รถทัวร์
10:30 น.15:30 ม.1 พ340รถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ340รถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ340รถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ340รถทัวร์
17:00 น.22:00 ม.1 พ340รถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ340รถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ340รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) จ.ชัยภูมิ
07:00 น.12:00 ม.1 พ305รถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ305รถทัวร์
10:30 น.15:30 ม.1 พ305รถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ305รถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ305รถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ305รถทัวร์
17:00 น.22:00 ม.1 พ305รถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ305รถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ305รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร จ.ชัยภูมิ
07:00 น.12:00 ม.1 พ340รถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ340รถทัวร์
10:30 น.15:30 ม.1 พ340รถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ340รถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ340รถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ340รถทัวร์
17:00 น.22:00 ม.1 พ340รถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ340รถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ340รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) จ.ชัยภูมิ
07:00 น.12:00 ม.1 พ305รถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ305รถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ305รถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ305รถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ305รถทัวร์
17:00 น.22:00 ม.1 พ305รถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ305รถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ305รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
07:00 น.12:00 ม.1 พ340รถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ340รถทัวร์
10:30 น.15:30 ม.1 พ340รถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ340รถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ340รถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ340รถทัวร์
17:00 น.22:00 ม.1 พ340รถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ340รถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ340รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด) จ.นครราชสีมา
07:00 น.11:00 ม.1 พ265รถทัวร์
09:00 น.13:00 ม.1 พ265รถทัวร์
10:30 น.14:30 ม.1 พ265รถทัวร์
12:00 น.16:00 ม.1 พ265รถทัวร์
13:30 น.17:30 ม.1 พ265รถทัวร์
15:00 น.19:00 ม.1 พ265รถทัวร์
17:00 น.21:00 ม.1 พ265รถทัวร์
20:30 น.00:30 +1dม.1 พ265รถทัวร์
23:00 น.03:00 +1dม.1 พ265รถทัวร์
จุดจอด ต.โนนจาน จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:30 น.12:05 ม.1 พ340รถทัวร์
08:30 น.13:05 ม.1 พ340รถทัวร์
09:30 น.14:05 ม.1 พ340รถทัวร์
11:00 น.15:35 ม.1 พ340รถทัวร์
12:30 น.17:05 ม.1 พ340รถทัวร์
15:30 น.20:05 ม.1 พ340รถทัวร์
17:30 น.22:05 ม.1 พ340รถทัวร์
19:30 น.00:05 +1dม.1 พ340รถทัวร์
00:29 น.05:04 ม.1 พ340รถทัวร์
จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:20 น.12:05 ม.1 พ340รถทัวร์
08:20 น.13:05 ม.1 พ340รถทัวร์
09:20 น.14:05 ม.1 พ340รถทัวร์
10:50 น.15:35 ม.1 พ340รถทัวร์
12:20 น.17:05 ม.1 พ340รถทัวร์
15:20 น.20:05 ม.1 พ340รถทัวร์
17:20 น.22:05 ม.1 พ340รถทัวร์
19:20 น.00:05 +1dม.1 พ340รถทัวร์
00:19 น.05:04 +1dม.1 พ340รถทัวร์
จุดจอด ต.ละหาน จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:40 น.12:05 ม.1 พ340รถทัวร์
08:40 น.13:05 ม.1 พ340รถทัวร์
09:40 น.14:05 ม.1 พ340รถทัวร์
11:10 น.15:35 ม.1 พ340รถทัวร์
12:40 น.17:05 ม.1 พ340รถทัวร์
15:40 น.20:05 ม.1 พ340รถทัวร์
17:40 น.22:05 ม.1 พ340รถทัวร์
19:40 น.00:05 +1dม.1 พ340รถทัวร์
00:39 น.05:04 ม.1 พ340รถทัวร์
จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
08:00 น.12:05 ม.1 พ305รถทัวร์
09:00 น.13:05 ม.1 พ305รถทัวร์
10:00 น.14:05 ม.1 พ305รถทัวร์
11:30 น.15:35 ม.1 พ305รถทัวร์
13:00 น.17:05 ม.1 พ305รถทัวร์
16:00 น.20:05 ม.1 พ305รถทัวร์
18:00 น.22:05 ม.1 พ305รถทัวร์
20:00 น.00:05 +1dม.1 พ305รถทัวร์
00:59 น.05:04 +1dม.1 พ305รถทัวร์
จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:00 น.12:05 ม.1 พ340รถทัวร์
08:00 น.13:05 ม.1 พ340รถทัวร์
09:00 น.14:05 ม.1 พ340รถทัวร์
10:30 น.15:35 ม.1 พ340รถทัวร์
12:00 น.17:05 ม.1 พ340รถทัวร์
15:00 น.20:05 ม.1 พ340รถทัวร์
17:00 น.22:05 ม.1 พ340รถทัวร์
19:00 น.00:05 +1dม.1 พ340รถทัวร์
23:59 น.05:04 +1dม.1 พ340รถทัวร์
จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:50 น.12:05 ม.1 พ305รถทัวร์
08:50 น.13:05 ม.1 พ305รถทัวร์
09:50 น.14:05 ม.1 พ305รถทัวร์
11:20 น.15:35 ม.1 พ305รถทัวร์
12:50 น.17:05 ม.1 พ305รถทัวร์
15:50 น.20:05 ม.1 พ305รถทัวร์
17:50 น.22:05 ม.1 พ305รถทัวร์
19:50 น.00:05 +1dม.1 พ305รถทัวร์
00:49 น.05:04 +1dม.1 พ305รถทัวร์
จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด) จ.นครราชสีมา – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
08:20 น.12:05 ม.1 พ265รถทัวร์
09:20 น.13:05 ม.1 พ265รถทัวร์
10:20 น.14:05 ม.1 พ265รถทัวร์
11:50 น.15:35 ม.1 พ265รถทัวร์
13:20 น.17:05 ม.1 พ265รถทัวร์
16:20 น.20:05 ม.1 พ265รถทัวร์
18:20 น.22:05 ม.1 พ265รถทัวร์
20:20 น.00:05 +1dม.1 พ265รถทัวร์
01:19 น.05:04 ม.1 พ265รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

เบอร์โทร/จุดรับตั๋วบริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

เบอร์โทรติดต่อ บ.ทัวร์ หรือ ต้องการับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง

แอร์ชัยภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29
โทร 0-2936-0039
บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
โทร 0-4481-1556
จุดจอด ต.บ้านค่าย จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4480-0490
จุดจอด ต.โนนจาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4489-0678
จุดจอด ต.ละหาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 064-5277998
จุดจอด อ.จตุรัส จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4484-0489
จุดจอด ต.หนองบัวโคก จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4480-2101
จุดจอดด่านขุนทด จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 044-389460
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วบริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

ช่องทางชำระเงินการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

จุดจอดรถทัวร์บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ ค้นหาเที่ยวรถ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ รถทัวร์บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด ต.โนนจาน, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอด ต.ละหาน, จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย), จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร, จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้), บขส. ชัยภูมิ, จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด), โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถบริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.โนนจาน จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ละหาน จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด) จ.นครราชสีมา

จุดจอด ต.โนนจาน จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.ละหาน จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด) จ.นครราชสีมา – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จองตั๋วรถทัวร์ง่ายๆ สะดวกสะบาย เลือกที่นั่งได้ เช็คราคาตั๋วตลอด 24 ชม.แบบ เรียลไทม์ กับรถทัวร์บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด ที่เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ ลองใช้บริการกันดูนะครับ จะทำให้รูปแบบการจองตั๋วรถทัวร์แบบเดิมๆ เปลี่ยนไป ที่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วบริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด ที่จุดขายตั๋ว หรือ บขส.

Leave a Comment