รถทัวร์ยโสธร | จองตั๋วรถทัวร์ ไป จ.ยโสธร

รถทัวร์ไปยโสธร จากการค้นหาในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จากจุดขึ้นรถต่างๆ ไปจังหวัดยโสธร ค้นพบว่ามีบริษัททัวร์ ไทยสงวนทัวร์, บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด, จิรัฐกาล-เขมราฐ, เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์, บุษราคัมทัวร์, ไทยศรีราม อุบล, บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด, เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ และให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ วิไอพี 32, ป.1, วิไอพี, ม.4 พ, ม.1 พ,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จุดลงรถทัวร์ จ. ยโสธร

จากการค้นหาจุดลงรถทัวร์ในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กำหนดจุดลงจังหวัดยโสธร มีจุดจอดดังนี้ : จุดจอด ต.กุดแห่, จุดจอด ต.คำเตย, จุดจอด ต.ห้องแซง, จุดจอด อ.กุดชุม, จุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช), จุดจอด อ.ทรายมูล, จุดจอด อ.ทรายมูล(ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ), จุดจอด อ.ป่าติ้ว, จุดจอด อ.เลิงนกทา(ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา), จุดจอดคำเขื่อนแก้ว, จุดจอดซ่งแย้, จุดจอดทุ่งแต้, จุดจอดบ้านโคกยาว, จุดจอดมหาชนะชัย, จุดจอดเลิงนกทา, จุดจอดเลิงนกทาเก่า, บขส. ยโสธร, สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา,

การจองตั๋วรถทัวร์ไปจังหวัดยโสธร สามารถทำรายการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถทัวร์ได้ตลอด 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-eleven . บัตรเครดิต . พร้อมเพย์ . สแกนจ่าย QR-Code . แอปธนาคาร K+

ตารางเดินรถระบบจองตั๋วออนไลน์รถทัวร์ไป จ.ยโสธร

ตัวอย่างข้อมูลจากระบบออนไลน์ค้นเมื่อ: ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วบริษัททัวร์ชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ต.กุดแห่
19:50 น.05:50 +1dVIP 32620ไทยสงวนทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ต.คำเตย
19:50 น.05:10 +1dVIP 32599ไทยสงวนทัวร์รถทัวร์
20:30 น.05:30 +1dป.1497บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ต.ห้องแซง
19:00 น.05:30 +1dป.1526บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.กุดชุม
19:50 น.04:50 +1dVIP 32580ไทยสงวนทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช)
20:30 น.05:00 +1dป.1472บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.ทรายมูล
19:50 น.04:30 +1dVIP 32580ไทยสงวนทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.ทรายมูล(ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ)
20:30 น.04:30 +1dป.1457บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.ป่าติ้ว
08:40 น.18:10 ป.1567จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
20:40 น.06:10 +1dป.1567จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
18:45 น.02:52 +1dป.1443บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:15 น.03:15 +1dป.1486บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.04:30 +1dป.1486บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:45 น.03:15 +1dVIP567เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์รถทัวร์
20:00 น.04:45 +1dม.4 พ567บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.เลิงนกทา(ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา)
19:00 น.06:00 +1dป.1526บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดคำเขื่อนแก้ว
20:00 น.04:30 +1dม.1 พ538ไทยศรีราม อุบลรถทัวร์
20:15 น.03:15 +1dม.1 พ538ไทยศรีราม อุบลรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดซ่งแย้
19:50 น.04:50 +1dVIP 32599ไทยสงวนทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดทุ่งแต้
19:50 น.04:30 +1dVIP 32580ไทยสงวนทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านโคกยาว
19:50 น.04:35 +1dVIP 32580ไทยสงวนทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดมหาชนะชัย
20:00 น.04:00 +1dม.1 พ521ไทยศรีราม อุบลรถทัวร์
20:15 น.02:45 +1dม.1 พ521ไทยศรีราม อุบลรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดเลิงนกทา
19:15 น.04:15 +1dป.1517บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.06:20 +1dป.1497บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดเลิงนกทาเก่า
19:50 น.05:30 +1dVIP 32599ไทยสงวนทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-บขส. ยโสธร
08:40 น.17:50 ป.1517จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
20:40 น.05:50 +1dป.1517จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
18:45 น.02:31 +1dป.1443บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:15 น.03:01 +1dป.1443บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.04:16 +1dป.1443บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
19:45 น.02:45 +1dVIP517เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์รถทัวร์
19:50 น.04:20 +1dVIP 32530ไทยสงวนทัวร์รถทัวร์
20:00 น.04:20 +1dม.4 พ567บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา
19:50 น.05:35 +1dVIP 32599ไทยสงวนทัวร์รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)-บขส. ยโสธร
12:00 น.03:00 +1dม.4 พ840บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
16:00 น.07:00 +1dม.4 พ840บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
19:00 น.09:45 +1dม.4 พ840บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
นครราชสีมา แห่งที่ 2-บขส. ยโสธร
22:40 น.02:31 +1dป.1239บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2-บขส. ยโสธร
00:30 น.09:45 ม.4 พ519บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
18:00 น.03:00 +1dม.4 พ519บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
22:00 น.07:00 +1dม.4 พ519บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. ลำปาง-บขส. ยโสธร
13:30 น.03:00 +1dม.4 พ746บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
17:30 น.07:00 +1dม.4 พ746บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.09:45 +1dม.4 พ746บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์-บขส. ยโสธร
16:00 น.03:00 +1dม.4 พ607บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
20:00 น.07:00 +1dม.4 พ607บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
22:50 น.09:45 +1dม.4 พ607บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ภาพแสดงตัวอย่างเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋ว รถทัวร์ยโสธร จุดจอดรถทัวร์ จุดจอด ต.กุดแห่, จุดจอด ต.คำเตย, จุดจอด ต.ห้องแซง, จุดจอด อ.กุดชุม, จุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช), จุดจอด อ.ทรายมูล, จุดจอด อ.ทรายมูล(ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ), จุดจอด อ.ป่าติ้ว, จุดจอด อ.เลิงนกทา(ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา), จุดจอดคำเขื่อนแก้ว, จุดจอดซ่งแย้, จุดจอดทุ่งแต้, จุดจอดบ้านโคกยาว, จุดจอดมหาชนะชัย, จุดจอดเลิงนกทา, จุดจอดเลิงนกทาเก่า, บขส. ยโสธร, สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา, ค้นเมื่อปี 2566

รถทัวร์ไปยโสธร

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ไปยโสธร

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ(ยโสธร) > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที

ช่องทางในการชำระเงินค่าตั๋วเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง รถทัวร์ไปยโสธร มีช่องทางดังนี้

  • จ่ายผ่านแอปธนาคารสแกน QR-Code (แนะนำสะดวกมาก)
  • 7-Eleven
  • บัตรเครดิต
  • จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+
  • เคาน์เตอร์ Big C

ผู้โดยสารท่านใดต้องการเดินทางไป จ.ยโสธร ลงรถที่จุดจอด จุดจอด ต.กุดแห่, จุดจอด ต.คำเตย, จุดจอด ต.ห้องแซง, จุดจอด อ.กุดชุม, จุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช), จุดจอด อ.ทรายมูล, จุดจอด อ.ทรายมูล(ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ), จุดจอด อ.ป่าติ้ว, จุดจอด อ.เลิงนกทา(ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา), จุดจอดคำเขื่อนแก้ว, จุดจอดซ่งแย้, จุดจอดทุ่งแต้, จุดจอดบ้านโคกยาว, จุดจอดมหาชนะชัย, จุดจอดเลิงนกทา, จุดจอดเลิงนกทาเก่า, บขส. ยโสธร, สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา, จังหวัดยโสธร สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ที่นี่ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เลือกที่นั่งได้เอง ชำระค่าตั๋วสะดวกที่ 7-11 หรือ บัตรเครดิต หรือ พร้อมเพย์ หรือ สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+ โดยเส้นทางดังกล่าวมีรถทัวร์ไทยสงวนทัวร์, บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด, จิรัฐกาล-เขมราฐ, เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์, บุษราคัมทัวร์, ไทยศรีราม อุบล, บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด, เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

. แนะนำ .
Android App – จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
มีติดเครื่องเช็คเที่ยวรถตลอด 24 ชม.

โหลดแอปติดตั้ง ค้นหาได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์ จองตั๋วรถทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง

Leave a Comment