รถทัวร์เลย | จองตั๋วรถทัวร์ ไป จ.เลย

รถทัวร์ไปเลย จากการค้นหาในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จากจุดขึ้นรถต่างๆ ไปจังหวัดเลย ค้นพบว่ามีบริษัททัวร์ ซันบัส, แอร์เมืองเลย, ภูกระดึงทัวร์, บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด, เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ และให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ วิไอพี 24, ม.1 พ, วิไอพี 32, ม.4 พ,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จุดลงรถทัวร์ จ. เลย

จากการค้นหาจุดลงรถทัวร์ในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กำหนดจุดลงจังหวัดเลย มีจุดจอดดังนี้ : จุดจอด ต.โคกขมิ้น, จุดจอด ต.ตาดข่า, จุดจอด อ.ปากชม, จุดจอดโคกอีโต้น, จุดจอดเชียงกลม, จุดจอดเชียงคาน, จุดจอดตลาดหนองหิน, จุดจอดท่าลี่, จุดจอดนาด้วง, จุดจอดบ้านธาตุ, จุดจอดบ้านนาดินดำ, จุดจอดผาขาว, จุดจอดผานกเค้า, จุดจอดพวยเด้ง, จุดจอดวังสะพุง, จุดจอดห้วยส้ม, จุดจอดเอราวัณ, บขส. เลย,

การจองตั๋วรถทัวร์ไปจังหวัดเลย สามารถทำรายการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถทัวร์ได้ตลอด 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-eleven . บัตรเครดิต . พร้อมเพย์ . สแกนจ่าย QR-Code . แอปธนาคาร K+

ตารางเดินรถระบบจองตั๋วออนไลน์รถทัวร์ไป จ.เลย

ตัวอย่างข้อมูลจากระบบออนไลน์ค้นเมื่อ: ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วบริษัททัวร์ชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ต.โคกขมิ้น
10:00 น.17:30 VIP 24699ซันบัสรถทัวร์
21:00 น.04:30 +1dVIP 24699ซันบัสรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ต.ตาดข่า
07:30 น.15:20 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
09:00 น.16:50 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
12:00 น.19:50 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
15:30 น.23:20 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
18:30 น.02:10 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
19:30 น.03:20 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:00 น. ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:30 น.04:50 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
21:00 น.04:50 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
22:00 น.05:50 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
08:00 น.15:40 VIP 24699ซันบัสรถทัวร์
10:00 น.17:15 VIP 24699ซันบัสรถทัวร์
19:00 น.02:40 +1dVIP 24699ซันบัสรถทัวร์
21:00 น.04:15 +1dVIP 24699ซันบัสรถทัวร์
10:45 น.18:25 VIP 32550ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
20:50 น.04:30 +1dVIP 32550ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.ปากชม
18:30 น.04:50 +1dม.1 พ634แอร์เมืองเลยรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดโคกอีโต้น
21:00 น.06:20 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดเชียงกลม
18:30 น.04:20 +1dม.1 พ634แอร์เมืองเลยรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดเชียงคาน
08:00 น.17:00 VIP 24795ซันบัสรถทัวร์
19:00 น.04:00 +1dVIP 24795ซันบัสรถทัวร์
19:30 น.05:00 +1dม.1 พ596แอร์เมืองเลยรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดตลาดหนองหิน
07:30 น.15:30 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
09:00 น.17:00 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
12:00 น.20:00 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
15:30 น.23:30 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
18:30 น.02:20 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
19:30 น.03:30 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:00 น.04:35 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:30 น.05:00 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
22:00 น.06:00 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
08:00 น.15:40 VIP 24699ซันบัสรถทัวร์
10:00 น.17:20 VIP 24699ซันบัสรถทัวร์
19:00 น.02:40 +1dVIP 24699ซันบัสรถทัวร์
21:00 น.04:20 +1dVIP 24699ซันบัสรถทัวร์
10:45 น.18:45 VIP 32550ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
20:50 น.04:50 +1dVIP 32550ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดท่าลี่
20:30 น.07:10 +1dม.1 พ594แอร์เมืองเลยรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดนาด้วง
20:00 น.07:10 +1dม.1 พ582แอร์เมืองเลยรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านธาตุ
18:30 น.03:30 +1dม.1 พ634แอร์เมืองเลยรถทัวร์
19:30 น.04:30 +1dม.1 พ634แอร์เมืองเลยรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านนาดินดำ
20:00 น.06:40 +1dม.1 พ582แอร์เมืองเลยรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดผาขาว
21:00 น.05:30 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดผานกเค้า
07:30 น.15:00 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
09:00 น.16:30 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
12:00 น.19:30 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
15:30 น.23:00 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
18:30 น.02:00 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
19:30 น.03:00 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:00 น.04:00 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:30 น.04:30 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
21:00 น.04:30 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
22:00 น.05:30 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
08:00 น.15:00 VIP 24699ซันบัสรถทัวร์
10:00 น.17:00 VIP 24699ซันบัสรถทัวร์
19:00 น.02:00 +1dVIP 24699ซันบัสรถทัวร์
21:00 น.04:00 +1dVIP 24699ซันบัสรถทัวร์
10:45 น.18:15 VIP 32550ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
20:50 น.04:20 +1dVIP 32550ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดพวยเด้ง
21:00 น.05:55 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดวังสะพุง
07:30 น.15:45 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
09:00 น.17:15 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
12:00 น.20:15 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
15:30 น.23:45 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
18:30 น.02:40 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
19:30 น.03:45 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:00 น.04:50 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:30 น.05:10 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
21:00 น. ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
22:00 น.06:15 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
10:45 น.19:30 VIP 32550ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
20:50 น.05:35 +1dVIP 32550ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดห้วยส้ม
07:30 น.15:10 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
09:00 น.16:40 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
12:00 น.19:40 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
15:30 น.23:10 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
18:30 น.02:10 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
19:30 น.03:10 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:00 น.04:10 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:30 น.04:40 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
21:00 น.04:40 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
22:00 น.05:40 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดเอราวัณ
21:00 น.06:45 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-บขส. เลย
07:30 น.16:00 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
09:00 น.17:30 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
12:00 น.20:30 ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
15:30 น.00:00 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
18:30 น.03:00 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
19:30 น.04:00 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:00 น.05:00 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:30 น.05:30 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
22:00 น.06:30 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
21:00 น. ม.1 พ550แอร์เมืองเลยรถทัวร์
08:00 น.16:00 VIP 24734ซันบัสรถทัวร์
10:00 น.18:00 VIP 24734ซันบัสรถทัวร์
19:00 น.03:00 +1dVIP 24734ซันบัสรถทัวร์
21:00 น.05:00 +1dVIP 24734ซันบัสรถทัวร์
10:45 น.19:45 VIP 32550ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
20:50 น.05:50 +1dVIP 32550ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)-บขส. เลย
17:00 น.02:30 +1dม.4 พ567บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
19:30 น.05:00 +1dม.4 พ567บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
20:00 น.05:30 +1dม.4 พ567บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. นครพนม-บขส. เลย
17:15 น.23:45 ม.4 พ401บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2-บขส. เลย
01:00 น.05:00 ม.4 พ244บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
22:50 น.02:30 +1dม.4 พ244บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. ลำปาง-บขส. เลย
18:30 น.02:30 +1dม.4 พ470บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
21:00 น.05:00 +1dม.4 พ470บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
21:30 น.05:30 +1dม.4 พ470บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. สกลนคร-บขส. เลย
18:45 น.23:45 ม.4 พ315บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์-บขส. เลย
21:00 น.02:30 +1dม.4 พ332บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
23:30 น.05:00 +1dม.4 พ332บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
23:30 น.05:30 +1dม.4 พ332บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ภาพแสดงตัวอย่างเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋ว รถทัวร์เลย จุดจอดรถทัวร์ จุดจอด ต.โคกขมิ้น, จุดจอด ต.ตาดข่า, จุดจอด อ.ปากชม, จุดจอดโคกอีโต้น, จุดจอดเชียงกลม, จุดจอดเชียงคาน, จุดจอดตลาดหนองหิน, จุดจอดท่าลี่, จุดจอดนาด้วง, จุดจอดบ้านธาตุ, จุดจอดบ้านนาดินดำ, จุดจอดผาขาว, จุดจอดผานกเค้า, จุดจอดพวยเด้ง, จุดจอดวังสะพุง, จุดจอดห้วยส้ม, จุดจอดเอราวัณ, บขส. เลย, ค้นเมื่อปี 2566

รถทัวร์ไปเลย

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ไปเลย

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ(เลย) > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที

ช่องทางในการชำระเงินค่าตั๋วเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง รถทัวร์ไปเลย มีช่องทางดังนี้

  • จ่ายผ่านแอปธนาคารสแกน QR-Code (แนะนำสะดวกมาก)
  • 7-Eleven
  • บัตรเครดิต
  • จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+
  • เคาน์เตอร์ Big C

ผู้โดยสารท่านใดต้องการเดินทางไป จ.เลย ลงรถที่จุดจอด จุดจอด ต.โคกขมิ้น, จุดจอด ต.ตาดข่า, จุดจอด อ.ปากชม, จุดจอดโคกอีโต้น, จุดจอดเชียงกลม, จุดจอดเชียงคาน, จุดจอดตลาดหนองหิน, จุดจอดท่าลี่, จุดจอดนาด้วง, จุดจอดบ้านธาตุ, จุดจอดบ้านนาดินดำ, จุดจอดผาขาว, จุดจอดผานกเค้า, จุดจอดพวยเด้ง, จุดจอดวังสะพุง, จุดจอดห้วยส้ม, จุดจอดเอราวัณ, บขส. เลย, จังหวัดเลย สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ที่นี่ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เลือกที่นั่งได้เอง ชำระค่าตั๋วสะดวกที่ 7-11 หรือ บัตรเครดิต หรือ พร้อมเพย์ หรือ สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+ โดยเส้นทางดังกล่าวมีรถทัวร์ซันบัส, แอร์เมืองเลย, ภูกระดึงทัวร์, บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด, เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

. แนะนำ .
Android App – จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
มีติดเครื่องเช็คเที่ยวรถตลอด 24 ชม.

โหลดแอปติดตั้ง ค้นหาได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์ จองตั๋วรถทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง

Leave a Comment