โลตัสพิบูลทัวร์

โลตัสพิบูลทัวร์ รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด อ.บ้านแพง, บขส. นครพนม, จุดจอด อ.กันทรารมย์, จุดจอด อ.ปรางค์กู่, บขส. ศรีสะเกษ, จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด), จุดจอด อ.สว่างวีระวงศ์, จุดจอด อ.สิรินธร, จุดจอดนาเจริญ, จุดจอดนิคมอุตสาหกรรม 1-2, จุดจอดห้วยขะยุง, บขส. อุบลราชธานี, และเดินรถในจังหวัด กรุงเทพ, นครพนม, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จองตั๋วรถทัวร์โลตัสพิบูลทัวร์ ต้องทำอย่างไร ?

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที
รถทัวร์โลตัสพิบูลทัวร์
ขอบคุณภาพ รถทัวร์โลตัสพิบูลทัวร์

ค้นมาให้.. ตารางเดินรถ โลตัสพิบูลทัวร์ จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.

โลตัสพิบูลทัวร์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านแพง จ.นครพนม
19:30 น.08:30 +1dVIP 32758รถทัวร์
19:30 น.08:30 +1dVIP 241,011รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. นครพนม จ.นครพนม
18:30 น.07:10 +1dVIP 32788รถทัวร์
18:30 น.07:10 +1dVIP 241,050รถทัวร์
20:30 น.09:10 +1dป.1675รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
07:30 น.16:10 ป.1504รถทัวร์
16:00 น.00:40 +1dป.1504รถทัวร์
18:00 น.02:40 +1dVIP 32588รถทัวร์
20:30 น.05:10 +1dVIP 24784รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
21:30 น.06:40 +1dป.1436รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
07:30 น.15:50 ป.1454รถทัวร์
16:00 น.00:20 +1dป.1454รถทัวร์
18:00 น.02:20 +1dVIP 32529รถทัวร์
20:30 น.04:50 +1dVIP 24706รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด) จ.อุบลราชธานี
07:45 น.18:15 ป.1538รถทัวร์
14:30 น.01:00 +1dVIP 32628รถทัวร์
14:30 น.01:00 +1dVIP 24837รถทัวร์
16:30 น.03:00 +1dป.1538รถทัวร์
18:30 น.05:00 +1dVIP 32628รถทัวร์
18:30 น.05:00 +1dVIP 24837รถทัวร์
20:30 น.07:00 +1dVIP 24837รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
07:45 น.17:55 ป.1538รถทัวร์
14:30 น.00:40 +1dVIP 32628รถทัวร์
14:30 น.00:40 +1dVIP 24837รถทัวร์
16:30 น.02:40 +1dป.1538รถทัวร์
18:30 น.04:40 +1dVIP 32628รถทัวร์
18:30 น.04:40 +1dVIP 24837รถทัวร์
20:30 น.06:40 +1dVIP 24837รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
07:45 น.18:55 ป.1576รถทัวร์
14:30 น.01:40 +1dVIP 32672รถทัวร์
14:30 น.01:40 +1dVIP 24896รถทัวร์
16:30 น.03:40 +1dป.1576รถทัวร์
18:30 น.05:40 +1dVIP 32672รถทัวร์
18:30 น.05:40 +1dVIP 24896รถทัวร์
20:30 น.07:40 +1dVIP 24896รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาเจริญ จ.อุบลราชธานี
07:45 น.18:35 ป.1563รถทัวร์
14:30 น.01:20 +1dVIP 32657รถทัวร์
14:30 น.01:20 +1dVIP 24876รถทัวร์
16:30 น.03:20 +1dป.1563รถทัวร์
18:30 น.05:20 +1dVIP 32657รถทัวร์
18:30 น.05:20 +1dVIP 24876รถทัวร์
20:30 น.07:20 +1dVIP 24876รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนิคมอุตสาหกรรม 1-2 จ.อุบลราชธานี
07:45 น.19:15 ป.1576รถทัวร์
14:30 น.02:00 +1dVIP 32672รถทัวร์
14:30 น.02:00 +1dVIP 24896รถทัวร์
16:30 น.04:00 +1dป.1576รถทัวร์
18:30 น.06:00 +1dVIP 32672รถทัวร์
18:30 น.06:00 +1dVIP 24896รถทัวร์
20:30 น.08:00 +1dVIP 24896รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดห้วยขะยุง จ.อุบลราชธานี
14:30 น.23:40 VIP 32588รถทัวร์
14:30 น.23:40 VIP 24784รถทัวร์
07:45 น.16:55 ป.1504รถทัวร์
16:30 น.01:40 +1dป.1504รถทัวร์
18:30 น.03:40 +1dVIP 32588รถทัวร์
18:30 น.03:40 +1dVIP 24784รถทัวร์
20:30 น.05:40 +1dVIP 24784รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
07:45 น.17:35 ป.1504รถทัวร์
14:30 น.00:20 +1dVIP 32588รถทัวร์
14:30 น.00:20 +1dVIP 24784รถทัวร์
16:30 น.02:20 +1dป.1504รถทัวร์
18:30 น.04:20 +1dVIP 32588รถทัวร์
18:30 น.04:20 +1dVIP 24784รถทัวร์
20:30 น.06:20 +1dVIP 24784รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:00 น.05:00 +1dป.1675รถทัวร์
18:15 น.06:15 +1dVIP 32788รถทัวร์
18:15 น.06:15 +1dVIP 241,050รถทัวร์
บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
10:30 น.19:15 ป.1504รถทัวร์
15:00 น.23:45 VIP 32588รถทัวร์
17:30 น.02:15 +1dป.1504รถทัวร์
19:15 น.04:00 +1dVIP 32588รถทัวร์
19:15 น.04:00 +1dVIP 24784รถทัวร์
20:15 น.05:00 +1dป.1504รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

เบอร์โทร/จุดรับตั๋วโลตัสพิบูลทัวร์

เบอร์โทรติดต่อ บ.ทัวร์ หรือ ต้องการับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โลตัสพิบูลทัวร์ ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง

โลตัสพิบูลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2,19,50ก, 67,91
โทร 02-936-0956,02-936-2781,086-4196262
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วโลตัสพิบูลทัวร์

ช่องทางชำระเงินการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โลตัสพิบูลทัวร์

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โลตัสพิบูลทัวร์ทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

จุดจอดรถทัวร์โลตัสพิบูลทัวร์

ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ ค้นหาเที่ยวรถ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ รถทัวร์โลตัสพิบูลทัวร์ และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด อ.บ้านแพง, บขส. นครพนม, จุดจอด อ.กันทรารมย์, จุดจอด อ.ปรางค์กู่, บขส. ศรีสะเกษ, จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด), จุดจอด อ.สว่างวีระวงศ์, จุดจอด อ.สิรินธร, จุดจอดนาเจริญ, จุดจอดนิคมอุตสาหกรรม 1-2, จุดจอดห้วยขะยุง, บขส. อุบลราชธานี, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, นครพนม, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถโลตัสพิบูลทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านแพง จ.นครพนม

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. นครพนม จ.นครพนม

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด) จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาเจริญ จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนิคมอุตสาหกรรม 1-2 จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดห้วยขะยุง จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

บขส. นครพนม จ.นครพนม – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จองตั๋วรถทัวร์ง่ายๆ สะดวกสะบาย เลือกที่นั่งได้ เช็คราคาตั๋วตลอด 24 ชม.แบบ เรียลไทม์ กับรถทัวร์โลตัสพิบูลทัวร์ ที่เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ ลองใช้บริการกันดูนะครับ จะทำให้รูปแบบการจองตั๋วรถทัวร์แบบเดิมๆ เปลี่ยนไป ที่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วโลตัสพิบูลทัวร์ ที่จุดขายตั๋ว หรือ บขส.

Leave a Comment