บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, จุดจอด ต.ลูกแก, จุดจอด อ.ท่าม่วง, จุดจอด อ.ท่ามะกา, จุดจอด อ.ท่าเรือ, บขส. กาญจนบุรี, จุดจอด อ.บ้านโป่ง, และเดินรถในจังหวัด กรุงเทพ, กาญจนบุรี, ราชบุรี,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จองตั๋วรถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ต้องทำอย่างไร ?

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที
รถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด
ขอบคุณภาพ รถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ค้นมาให้.. ตารางเดินรถ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.

บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี
05:30 น.07:20 ม.290มินิบัส
06:30 น.08:20 ม.290มินิบัส
07:30 น.09:20 ม.290มินิบัส
08:30 น.10:20 ม.290มินิบัส
09:30 น.11:20 ม.290มินิบัส
10:30 น.12:20 ม.290มินิบัส
11:30 น.13:20 ม.290มินิบัส
12:30 น.14:20 ม.290มินิบัส
13:30 น.15:20 ม.290มินิบัส
14:30 น.16:20 ม.290มินิบัส
15:30 น.17:20 ม.290มินิบัส
16:30 น.18:20 ม.290มินิบัส
17:30 น.19:20 ม.290มินิบัส
18:30 น.20:20 ม.290มินิบัส
19:10 น.21:00 ม.290มินิบัส
19:50 น.21:40 ม.290มินิบัส
20:30 น.22:20 ม.290มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
05:30 น.07:50 ม.2110มินิบัส
06:30 น.08:50 ม.2110มินิบัส
07:30 น.09:50 ม.2110มินิบัส
08:30 น.10:50 ม.2110มินิบัส
09:30 น.11:50 ม.2110มินิบัส
10:30 น.12:50 ม.2110มินิบัส
11:30 น.13:50 ม.2110มินิบัส
12:30 น.14:50 ม.2110มินิบัส
13:30 น.15:50 ม.2110มินิบัส
14:30 น.16:50 ม.2110มินิบัส
15:30 น.17:50 ม.2110มินิบัส
16:30 น.18:50 ม.2110มินิบัส
17:30 น.19:50 ม.2110มินิบัส
18:30 น.20:50 ม.2110มินิบัส
19:10 น.21:30 ม.2110มินิบัส
19:50 น.22:10 ม.2110มินิบัส
20:30 น.22:50 ม.2110มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
05:30 น.07:30 ม.2100มินิบัส
06:30 น.08:30 ม.2100มินิบัส
07:30 น.09:30 ม.2100มินิบัส
08:30 น.10:30 ม.2100มินิบัส
09:30 น.11:30 ม.2100มินิบัส
10:30 น.12:30 ม.2100มินิบัส
11:30 น.13:30 ม.2100มินิบัส
12:30 น.14:30 ม.2100มินิบัส
13:30 น.15:30 ม.2100มินิบัส
14:30 น.16:30 ม.2100มินิบัส
15:30 น.17:30 ม.2100มินิบัส
16:30 น.18:30 ม.2100มินิบัส
17:30 น.19:30 ม.2100มินิบัส
18:30 น.20:30 ม.2100มินิบัส
19:10 น.21:10 ม.2100มินิบัส
19:50 น.21:50 ม.2100มินิบัส
20:30 น.22:30 ม.2100มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี
05:30 น.07:40 ม.2110มินิบัส
06:30 น.08:40 ม.2110มินิบัส
07:30 น.09:40 ม.2110มินิบัส
08:30 น.10:40 ม.2110มินิบัส
09:30 น.11:40 ม.2110มินิบัส
10:30 น.12:40 ม.2110มินิบัส
11:30 น.13:40 ม.2110มินิบัส
12:30 น.14:40 ม.2110มินิบัส
13:30 น.15:40 ม.2110มินิบัส
14:30 น.16:40 ม.2110มินิบัส
15:30 น.17:40 ม.2110มินิบัส
16:30 น.18:40 ม.2110มินิบัส
17:30 น.19:40 ม.2110มินิบัส
18:30 น.20:40 ม.2110มินิบัส
19:10 น.21:20 ม.2110มินิบัส
19:50 น.22:00 ม.2110มินิบัส
20:30 น.22:40 ม.2110มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
05:30 น.08:20 ม.2110มินิบัส
06:30 น.09:20 ม.2110มินิบัส
07:30 น.10:20 ม.2110มินิบัส
08:30 น.11:20 ม.2110มินิบัส
09:30 น.12:20 ม.2110มินิบัส
10:30 น.13:20 ม.2110มินิบัส
11:30 น.14:20 ม.2110มินิบัส
12:30 น.15:20 ม.2110มินิบัส
13:30 น.16:20 ม.2110มินิบัส
14:30 น.17:20 ม.2110มินิบัส
15:30 น.18:20 ม.2110มินิบัส
16:30 น.19:20 ม.2110มินิบัส
17:30 น.20:20 ม.2110มินิบัส
18:30 น.21:20 ม.2110มินิบัส
19:10 น.22:00 ม.2110มินิบัส
19:50 น.22:40 ม.2110มินิบัส
20:30 น.23:20 ม.2110มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
05:30 น.07:10 ม.290มินิบัส
06:30 น.08:10 ม.290มินิบัส
07:30 น.09:10 ม.290มินิบัส
08:30 น.10:10 ม.290มินิบัส
09:30 น.11:10 ม.290มินิบัส
10:30 น.12:10 ม.290มินิบัส
11:30 น.13:10 ม.290มินิบัส
12:30 น.14:10 ม.290มินิบัส
13:30 น.15:10 ม.290มินิบัส
14:30 น.16:10 ม.290มินิบัส
15:30 น.17:10 ม.290มินิบัส
16:30 น.18:10 ม.290มินิบัส
17:30 น.19:10 ม.290มินิบัส
18:30 น.20:10 ม.290มินิบัส
19:10 น.20:50 ม.290มินิบัส
19:50 น.21:30 ม.290มินิบัส
20:30 น.22:10 ม.290มินิบัส
จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
04:30 น.05:20 ม.290มินิบัส
05:00 น.05:50 ม.290มินิบัส
05:40 น.07:20 ม.290มินิบัส
05:50 น.06:40 ม.290มินิบัส
06:10 น.07:50 ม.290มินิบัส
06:20 น.07:10 ม.290มินิบัส
06:50 น.08:30 ม.290มินิบัส
06:50 น.07:40 ม.290มินิบัส
07:20 น.08:10 ม.290มินิบัส
07:30 น.09:10 ม.290มินิบัส
07:50 น.08:40 ม.290มินิบัส
08:20 น.09:10 ม.290มินิบัส
08:50 น.09:40 ม.290มินิบัส
09:30 น.10:20 ม.290มินิบัส
10:10 น.11:00 ม.290มินิบัส
10:50 น.11:40 ม.290มินิบัส
11:30 น.12:20 ม.290มินิบัส
12:10 น.13:00 ม.290มินิบัส
12:50 น.13:40 ม.290มินิบัส
13:20 น.14:10 ม.290มินิบัส
13:50 น.14:40 ม.290มินิบัส
14:20 น.15:10 ม.290มินิบัส
14:50 น.15:40 ม.290มินิบัส
15:20 น.16:10 ม.290มินิบัส
15:50 น.16:40 ม.290มินิบัส
16:20 น.17:10 ม.290มินิบัส
16:50 น.17:40 ม.290มินิบัส
17:30 น.18:20 ม.290มินิบัส
18:10 น.19:00 ม.290มินิบัส
19:00 น.19:50 ม.290มินิบัส
20:00 น.20:50 ม.290มินิบัส
จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
03:50 น.05:20 ม.2110มินิบัส
04:20 น.05:50 ม.2110มินิบัส
05:00 น.07:20 ม.2110มินิบัส
05:10 น.06:40 ม.2110มินิบัส
05:30 น.07:50 ม.2110มินิบัส
05:40 น.07:10 ม.2110มินิบัส
06:10 น.08:30 ม.2110มินิบัส
06:10 น.07:40 ม.2110มินิบัส
06:40 น.08:10 ม.2110มินิบัส
06:50 น.09:10 ม.2110มินิบัส
07:10 น.08:40 ม.2110มินิบัส
07:40 น.09:10 ม.2110มินิบัส
08:10 น.09:40 ม.2110มินิบัส
08:50 น.10:20 ม.2110มินิบัส
09:30 น.11:00 ม.2110มินิบัส
10:10 น.11:40 ม.2110มินิบัส
10:50 น.12:20 ม.2110มินิบัส
11:30 น.13:00 ม.2110มินิบัส
12:10 น.13:40 ม.2110มินิบัส
12:40 น.14:10 ม.2110มินิบัส
13:10 น.14:40 ม.2110มินิบัส
13:40 น.15:10 ม.2110มินิบัส
14:10 น.15:40 ม.2110มินิบัส
14:40 น.16:10 ม.2110มินิบัส
15:10 น.16:40 ม.2110มินิบัส
15:40 น.17:10 ม.2110มินิบัส
16:10 น.17:40 ม.2110มินิบัส
16:50 น.18:20 ม.2110มินิบัส
17:30 น.19:00 ม.2110มินิบัส
18:20 น.19:50 ม.2110มินิบัส
19:20 น.20:50 ม.2110มินิบัส
จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
04:15 น.05:20 ม.2100มินิบัส
04:45 น.05:50 ม.2100มินิบัส
05:25 น.07:20 ม.2100มินิบัส
05:35 น.06:40 ม.2100มินิบัส
05:55 น.07:50 ม.2100มินิบัส
06:05 น.07:10 ม.2100มินิบัส
06:35 น.08:30 ม.2100มินิบัส
06:35 น.07:40 ม.2100มินิบัส
07:05 น.08:10 ม.2100มินิบัส
07:15 น.09:10 ม.2100มินิบัส
07:35 น.08:40 ม.2100มินิบัส
08:05 น.09:10 ม.2100มินิบัส
08:35 น.09:40 ม.2100มินิบัส
09:15 น.10:20 ม.2100มินิบัส
09:55 น.11:00 ม.2100มินิบัส
10:35 น.11:40 ม.2100มินิบัส
11:15 น.12:20 ม.2100มินิบัส
11:55 น.13:00 ม.2100มินิบัส
12:35 น.13:40 ม.2100มินิบัส
13:05 น.14:10 ม.2100มินิบัส
13:35 น.14:40 ม.2100มินิบัส
14:05 น.15:10 ม.2100มินิบัส
14:35 น.15:40 ม.2100มินิบัส
15:05 น.16:10 ม.2100มินิบัส
15:35 น.16:40 ม.2100มินิบัส
16:05 น.17:10 ม.2100มินิบัส
16:35 น.17:40 ม.2100มินิบัส
17:15 น.18:20 ม.2100มินิบัส
17:55 น.19:00 ม.2100มินิบัส
18:45 น.19:50 ม.2100มินิบัส
19:45 น.20:50 ม.2100มินิบัส
จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
04:05 น.05:20 ม.2110มินิบัส
04:35 น.05:50 ม.2110มินิบัส
05:15 น.07:20 ม.2110มินิบัส
05:25 น.06:40 ม.2110มินิบัส
05:45 น.07:50 ม.2110มินิบัส
05:55 น.07:10 ม.2110มินิบัส
06:25 น.08:30 ม.2110มินิบัส
06:25 น.07:40 ม.2110มินิบัส
06:55 น.08:10 ม.2110มินิบัส
07:05 น.09:10 ม.2110มินิบัส
07:25 น.08:40 ม.2110มินิบัส
07:55 น.09:10 ม.2110มินิบัส
08:25 น.09:40 ม.2110มินิบัส
09:05 น.10:20 ม.2110มินิบัส
09:45 น.11:00 ม.2110มินิบัส
10:25 น.11:40 ม.2110มินิบัส
11:05 น.12:20 ม.2110มินิบัส
11:45 น.13:00 ม.2110มินิบัส
12:25 น.13:40 ม.2110มินิบัส
12:55 น.14:10 ม.2110มินิบัส
13:25 น.14:40 ม.2110มินิบัส
13:55 น.15:10 ม.2110มินิบัส
14:25 น.15:40 ม.2110มินิบัส
14:55 น.16:10 ม.2110มินิบัส
15:25 น.16:40 ม.2110มินิบัส
15:55 น.17:10 ม.2110มินิบัส
16:25 น.17:40 ม.2110มินิบัส
17:05 น.18:20 ม.2110มินิบัส
17:45 น.19:00 ม.2110มินิบัส
18:35 น.19:50 ม.2110มินิบัส
19:35 น.20:50 ม.2110มินิบัส
บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
03:30 น.05:20 ม.2110มินิบัส
04:00 น.05:50 ม.2110มินิบัส
04:40 น.07:20 ม.2110มินิบัส
04:50 น.06:40 ม.2110มินิบัส
05:10 น.07:50 ม.2110มินิบัส
05:20 น.07:10 ม.2110มินิบัส
05:50 น.08:30 ม.2110มินิบัส
05:50 น.07:40 ม.2110มินิบัส
06:20 น.08:10 ม.2110มินิบัส
06:30 น.09:10 ม.2110มินิบัส
06:50 น.08:40 ม.2110มินิบัส
07:20 น.09:10 ม.2110มินิบัส
07:50 น.09:40 ม.2110มินิบัส
08:30 น.10:20 ม.2110มินิบัส
09:10 น.11:00 ม.2110มินิบัส
09:50 น.11:40 ม.2110มินิบัส
10:30 น.12:20 ม.2110มินิบัส
11:10 น.13:00 ม.2110มินิบัส
11:50 น.13:40 ม.2110มินิบัส
12:20 น.14:10 ม.2110มินิบัส
12:50 น.14:40 ม.2110มินิบัส
13:20 น.15:10 ม.2110มินิบัส
13:50 น.15:40 ม.2110มินิบัส
14:20 น.16:10 ม.2110มินิบัส
14:50 น.16:40 ม.2110มินิบัส
15:20 น.17:10 ม.2110มินิบัส
15:50 น.17:40 ม.2110มินิบัส
16:30 น.18:20 ม.2110มินิบัส
17:10 น.19:00 ม.2110มินิบัส
18:00 น.19:50 ม.2110มินิบัส
19:00 น.20:50 ม.2110มินิบัส
จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
05:10 น.05:50 ม.290มินิบัส
06:00 น.06:40 ม.290มินิบัส
06:30 น.07:10 ม.290มินิบัส
07:00 น.07:40 ม.290มินิบัส
07:30 น.08:10 ม.290มินิบัส
08:00 น.08:40 ม.290มินิบัส
08:30 น.09:10 ม.290มินิบัส
09:00 น.09:40 ม.290มินิบัส
09:40 น.10:20 ม.290มินิบัส
10:20 น.11:00 ม.290มินิบัส
11:00 น.11:40 ม.290มินิบัส
11:40 น.12:20 ม.290มินิบัส
12:20 น.13:00 ม.290มินิบัส
13:00 น.13:40 ม.290มินิบัส
13:30 น.14:10 ม.290มินิบัส
14:00 น.14:40 ม.290มินิบัส
14:30 น.15:10 ม.290มินิบัส
15:00 น.15:40 ม.290มินิบัส
15:30 น.16:10 ม.290มินิบัส
16:00 น.16:40 ม.290มินิบัส
16:30 น.17:10 ม.290มินิบัส
17:00 น.17:40 ม.290มินิบัส
17:40 น.18:20 ม.290มินิบัส
18:20 น.19:00 ม.290มินิบัส
19:10 น.19:50 ม.290มินิบัส
20:10 น.20:50 ม.290มินิบัส

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

เบอร์โทร/จุดรับตั๋วบริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

เบอร์โทรติดต่อ บ.ทัวร์ หรือ ต้องการับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง

กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร D ช่อง D8
โทร 098-739-8034
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
โทร 062-895-9309
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
โทร 064-409-4706
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วบริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ช่องทางชำระเงินการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัดทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

จุดจอดรถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ ค้นหาเที่ยวรถ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ รถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, จุดจอด ต.ลูกแก, จุดจอด อ.ท่าม่วง, จุดจอด อ.ท่ามะกา, จุดจอด อ.ท่าเรือ, บขส. กาญจนบุรี, จุดจอด อ.บ้านโป่ง, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, กาญจนบุรี, ราชบุรี, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถบริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จองตั๋วรถทัวร์ง่ายๆ สะดวกสะบาย เลือกที่นั่งได้ เช็คราคาตั๋วตลอด 24 ชม.แบบ เรียลไทม์ กับรถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ ลองใช้บริการกันดูนะครับ จะทำให้รูปแบบการจองตั๋วรถทัวร์แบบเดิมๆ เปลี่ยนไป ที่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วบริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่จุดขายตั๋ว หรือ บขส.

Leave a Comment