บริษัท ลิกไนท์ จำกัด

บริษัท ลิกไนท์ จำกัด รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, บขส. กระบี่, จุดจอด อ.เขาพนม, จุดจอด อ.ปลายพระยา, จุดจอด อ.ลำทับ, จุดจอด อ.อ่าวลึก, จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.คลองท่อม, จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง, บขส. พังงา, บขส. อ.คุระบุรี, บขส. อ.ตะกั่วป่า, บขส. โคกกลอย, จุดจอด ท่าฉัตรไชย, จุดจอด อ.ถลาง, จุดจอดบ้านท่าเรือ, บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2, จุดจอด บ.ทับคริสต์, จุดจอดโคอ๊อฟ, และเดินรถในจังหวัด กรุงเทพ, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จองตั๋วรถทัวร์บริษัท ลิกไนท์ จำกัด ต้องทำอย่างไร ?

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที
รถทัวร์บริษัท ลิกไนท์ จำกัด
ขอบคุณภาพ รถทัวร์บริษัท ลิกไนท์ จำกัด

ค้นมาให้.. ตารางเดินรถ บริษัท ลิกไนท์ จำกัด จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.

บริษัท ลิกไนท์ จำกัด มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. กระบี่ จ.กระบี่
18:40 น.05:40 +1dป.1700รถทัวร์
18:50 น.05:50 +1dVIP 241,050รถทัวร์
19:30 น.06:30 +1dVIP 32834รถทัวร์
19:30 น.06:30 +1dVIP 241,050รถทัวร์
19:30 น.06:30 +1dป.1715รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เขาพนม จ.กระบี่
18:50 น.05:30 +1dVIP 241,050รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
19:30 น.05:50 +1dVIP 32798รถทัวร์
19:30 น.05:50 +1dVIP 241,050รถทัวร์
19:30 น.05:50 +1dป.1684รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ลำทับ จ.กระบี่
18:40 น.05:10 +1dป.1668รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
19:30 น.06:00 +1dVIP 32798รถทัวร์
19:30 น.06:00 +1dVIP 241,050รถทัวร์
19:30 น.06:00 +1dป.1684รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
18:40 น.05:15 +1dป.1668รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
18:40 น.05:30 +1dป.1700รถทัวร์
18:50 น.05:40 +1dVIP 241,050รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. พังงา จ.พังงา
17:30 น. VIP 24997รถทัวร์
18:30 น. VIP 24997รถทัวร์
18:30 น. ป.1650รถทัวร์
19:05 น.06:05 +1dVIP 32788รถทัวร์
19:05 น.06:05 +1dVIP 241,050รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. อ.คุระบุรี จ.พังงา
19:05 น.05:30 +1dVIP 32733รถทัวร์
19:05 น.05:30 +1dVIP 24977รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
19:05 น.05:40 +1dVIP 32733รถทัวร์
19:05 น.05:40 +1dVIP 24977รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. โคกกลอย จ.พังงา
17:30 น. VIP 241,112รถทัวร์
18:30 น. VIP 241,112รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด ท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต
17:30 น. VIP 241,112รถทัวร์
18:30 น. VIP 241,112รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
17:30 น. VIP 241,112รถทัวร์
18:30 น. VIP 241,112รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านท่าเรือ จ.ภูเก็ต
17:30 น. VIP 241,112รถทัวร์
18:30 น. VIP 241,112รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 จ.ภูเก็ต
17:30 น.05:30 +1dVIP 241,112รถทัวร์
18:30 น.06:30 +1dVIP 241,112รถทัวร์
18:30 น.06:30 +1dป.1715รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ.ทับคริสต์ จ.สุราษฎร์ธานี
17:30 น. VIP 24997รถทัวร์
17:30 น. ป.1650รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดโคอ๊อฟ จ.สุราษฎร์ธานี
17:30 น. VIP 24775รถทัวร์
17:30 น. ป.1558รถทัวร์
บขส. กระบี่ จ.กระบี่ – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
16:00 น.04:00 +1dป.1700รถทัวร์
17:00 น.05:00 +1dVIP 241,050รถทัวร์
บขส. พังงา จ.พังงา – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
15:30 น.02:30 +1dVIP 32788รถทัวร์
15:30 น.02:30 +1dVIP 241,050รถทัวร์
บขส. อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
17:00 น.02:30 +1dVIP 32733รถทัวร์
17:00 น.02:30 +1dVIP 24977รถทัวร์
19:00 น.04:30 +1dป.1560รถทัวร์
บขส. โคกกลอย จ.พังงา – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
15:30 น. VIP 241,112รถทัวร์
15:30 น. ป.1715รถทัวร์
17:00 น. VIP 241,112รถทัวร์
17:30 น.04:30 +1dป.1715รถทัวร์
จุดจอด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
15:30 น. VIP 241,112รถทัวร์
15:30 น. ป.1715รถทัวร์
17:00 น. VIP 241,112รถทัวร์
17:00 น.04:30 +1dป.1715รถทัวร์
จุดจอดบ้านท่าเรือ จ.ภูเก็ต – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
15:30 น. VIP 241,112รถทัวร์
15:30 น. ป.1715รถทัวร์
17:00 น. VIP 241,112รถทัวร์
บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 จ.ภูเก็ต – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
15:30 น. VIP 241,112รถทัวร์
15:30 น. ป.1715รถทัวร์
16:30 น.04:30 +1dป.1715รถทัวร์
17:00 น. VIP 241,112รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

เบอร์โทร/จุดรับตั๋วบริษัท ลิกไนท์ จำกัด

เบอร์โทรติดต่อ บ.ทัวร์ หรือ ต้องการับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท ลิกไนท์ จำกัด ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง

ลิกไนท์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39
โทร 0-2894-6151-2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่
โทร 0-7566-3502
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา
โทร 0-7641-2300
อ.ตะกั่วป่า จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า
โทร 0-7641-2300
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา
โทร 0-4424-5123,08-9672-4333
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วบริษัท ลิกไนท์ จำกัด

ช่องทางชำระเงินการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท ลิกไนท์ จำกัด

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท ลิกไนท์ จำกัดทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

จุดจอดรถทัวร์บริษัท ลิกไนท์ จำกัด

ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ ค้นหาเที่ยวรถ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ รถทัวร์บริษัท ลิกไนท์ จำกัด และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, บขส. กระบี่, จุดจอด อ.เขาพนม, จุดจอด อ.ปลายพระยา, จุดจอด อ.ลำทับ, จุดจอด อ.อ่าวลึก, จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.คลองท่อม, จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง, บขส. พังงา, บขส. อ.คุระบุรี, บขส. อ.ตะกั่วป่า, บขส. โคกกลอย, จุดจอด ท่าฉัตรไชย, จุดจอด อ.ถลาง, จุดจอดบ้านท่าเรือ, บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2, จุดจอด บ.ทับคริสต์, จุดจอดโคอ๊อฟ, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถบริษัท ลิกไนท์ จำกัด ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. กระบี่ จ.กระบี่

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เขาพนม จ.กระบี่

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ลำทับ จ.กระบี่

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. พังงา จ.พังงา

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. อ.คุระบุรี จ.พังงา

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. โคกกลอย จ.พังงา

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด ท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านท่าเรือ จ.ภูเก็ต

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 จ.ภูเก็ต

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ.ทับคริสต์ จ.สุราษฎร์ธานี

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดโคอ๊อฟ จ.สุราษฎร์ธานี

บขส. กระบี่ จ.กระบี่ – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

บขส. พังงา จ.พังงา – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

บขส. อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

บขส. โคกกลอย จ.พังงา – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านท่าเรือ จ.ภูเก็ต – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 จ.ภูเก็ต – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จองตั๋วรถทัวร์ง่ายๆ สะดวกสะบาย เลือกที่นั่งได้ เช็คราคาตั๋วตลอด 24 ชม.แบบ เรียลไทม์ กับรถทัวร์บริษัท ลิกไนท์ จำกัด ที่เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ ลองใช้บริการกันดูนะครับ จะทำให้รูปแบบการจองตั๋วรถทัวร์แบบเดิมๆ เปลี่ยนไป ที่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วบริษัท ลิกไนท์ จำกัด ที่จุดขายตั๋ว หรือ บขส.

Leave a Comment