ภูกระดึงทัวร์

ภูกระดึงทัวร์ รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, บขส. ชุมแพ, จุดจอดเกษตรสมบูรณ์, จุดจอดแก้งคร้อ, จุดจอดบ้านเป้า, จุดจอดภูเขียว, บขส. ชัยภูมิ, จุดจอด อ.สตึก, จุดจอดนางรอง, จุดจอดประโคนชัย, จุดจอดสี่แยกบ้านทางพาด, จุดจอด ต.ตาดข่า, จุดจอดตลาดหนองหิน, จุดจอดผานกเค้า, จุดจอดวังสะพุง, บขส. เลย, จุดจอดกันทรลักษ์, จุดจอดขุขันธ์, จุดจอด อ.ท่าตูม (แยก กม.ศูนย์), จุดจอด อ.รัตนบุรี, จุดจอดชุมพลบุรี (ปากทางบ้านไทรงาม), จุดจอดปราสาท, จุดจอดสังขะ, จุดจอดเดชอุดม, บขส. อุบลราชธานี, และเดินรถในจังหวัด กรุงเทพ, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, เลย, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จองตั๋วรถทัวร์ภูกระดึงทัวร์ ต้องทำอย่างไร ?

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที
รถทัวร์ภูกระดึงทัวร์
ขอบคุณภาพ รถทัวร์ภูกระดึงทัวร์

ค้นมาให้.. ตารางเดินรถ ภูกระดึงทัวร์ จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.

ภูกระดึงทัวร์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ชุมแพ จ.ขอนแก่น
10:45 น.17:45 VIP 32433รถทัวร์
20:50 น.03:50 +1dVIP 32433รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
20:40 น.03:25 +1dVIP 32550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
10:45 น.16:45 VIP 32414รถทัวร์
20:40 น.02:40 +1dVIP 32414รถทัวร์
20:50 น.02:50 +1dVIP 32414รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านเป้า จ.ชัยภูมิ
20:40 น.03:40 +1dVIP 32550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดภูเขียว จ.ชัยภูมิ
10:45 น.17:15 VIP 32414รถทัวร์
20:40 น.03:10 +1dVIP 32414รถทัวร์
20:50 น.03:20 +1dVIP 32414รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
10:45 น.16:15 VIP 32340รถทัวร์
20:40 น.02:10 +1dVIP 32340รถทัวร์
20:50 น.02:20 +1dVIP 32340รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
20:30 น.03:10 +1dVIP 32487รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนางรอง จ.บุรีรัมย์
21:35 น.03:05 +1dVIP 32565รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
21:35 น.03:25 +1dVIP 32565รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดสี่แยกบ้านทางพาด จ.บุรีรัมย์
20:30 น.02:50 +1dVIP 32487รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย
10:45 น.18:25 VIP 32550รถทัวร์
20:50 น.04:30 +1dVIP 32550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดตลาดหนองหิน จ.เลย
10:45 น.18:45 VIP 32550รถทัวร์
20:50 น.04:50 +1dVIP 32550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดผานกเค้า จ.เลย
10:45 น.18:15 VIP 32550รถทัวร์
20:50 น.04:20 +1dVIP 32550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดวังสะพุง จ.เลย
10:45 น.19:30 VIP 32550รถทัวร์
20:50 น.05:35 +1dVIP 32550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เลย จ.เลย
10:45 น.19:45 VIP 32550รถทัวร์
20:50 น.05:50 +1dVIP 32550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
21:35 น.06:20 +1dVIP 32634รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
21:35 น.05:45 +1dVIP 32565รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าตูม (แยก กม.ศูนย์) จ.สุรินทร์
20:30 น.04:20 +1dVIP 32487รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
20:30 น.05:00 +1dVIP 32487รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดชุมพลบุรี (ปากทางบ้านไทรงาม) จ.สุรินทร์
20:30 น.03:45 +1dVIP 32487รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดปราสาท จ.สุรินทร์
21:35 น.04:15 +1dVIP 32565รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดสังขะ จ.สุรินทร์
21:35 น.04:55 +1dVIP 32565รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
21:35 น.07:20 +1dVIP 32634รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
21:35 น.07:35 +1dVIP 32634รถทัวร์
บขส. ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
10:00 น.17:00 VIP 32433รถทัวร์
19:10 น.02:40 +1dVIP 32433รถทัวร์
21:10 น.04:10 +1dVIP 32433รถทัวร์
จุดจอดเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:25 น.02:40 +1dVIP 32550รถทัวร์
จุดจอดแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
11:00 น.17:00 VIP 32414รถทัวร์
21:10 น.02:40 +1dVIP 32414รถทัวร์
22:10 น.04:10 +1dVIP 32414รถทัวร์
จุดจอดบ้านเป้า จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:50 น.02:40 +1dVIP 32550รถทัวร์
จุดจอดภูเขียว จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
10:30 น.17:00 VIP 32414รถทัวร์
20:50 น.02:40 +1dVIP 32414รถทัวร์
21:40 น.04:10 +1dVIP 32414รถทัวร์
จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:10 น.04:10 +1dVIP 32550รถทัวร์
จุดจอดตลาดหนองหิน จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:00 น.04:10 +1dVIP 32550รถทัวร์
จุดจอดผานกเค้า จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:30 น.04:10 +1dVIP 32550รถทัวร์
จุดจอดวังสะพุง จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:30 น.04:10 +1dVIP 32550รถทัวร์
บขส. เลย จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:10 น.04:10 +1dVIP 32550รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

เบอร์โทร/จุดรับตั๋วภูกระดึงทัวร์

เบอร์โทรติดต่อ บ.ทัวร์ หรือ ต้องการับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ภูกระดึงทัวร์ ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง

ภูกระดึงทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82
โทร 0-2936-0511
จุดจอดเชียงคาน หน้าศาลาวัดสันติ
โทร 089-842-1524
วังสะพุง ช่องขายตั๋ว บขส
โทร 042-850-163
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว บขส
โทร 042-833-684
จุดจอดผานกเค้า ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ผานกเค้า
โทร 089-7098808
จุดจอดภูกระดึง ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึง
โทร 089-7098808
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วภูกระดึงทัวร์

ช่องทางชำระเงินการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ภูกระดึงทัวร์

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ภูกระดึงทัวร์ทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

จุดจอดรถทัวร์ภูกระดึงทัวร์

ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ ค้นหาเที่ยวรถ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ รถทัวร์ภูกระดึงทัวร์ และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, บขส. ชุมแพ, จุดจอดเกษตรสมบูรณ์, จุดจอดแก้งคร้อ, จุดจอดบ้านเป้า, จุดจอดภูเขียว, บขส. ชัยภูมิ, จุดจอด อ.สตึก, จุดจอดนางรอง, จุดจอดประโคนชัย, จุดจอดสี่แยกบ้านทางพาด, จุดจอด ต.ตาดข่า, จุดจอดตลาดหนองหิน, จุดจอดผานกเค้า, จุดจอดวังสะพุง, บขส. เลย, จุดจอดกันทรลักษ์, จุดจอดขุขันธ์, จุดจอด อ.ท่าตูม (แยก กม.ศูนย์), จุดจอด อ.รัตนบุรี, จุดจอดชุมพลบุรี (ปากทางบ้านไทรงาม), จุดจอดปราสาท, จุดจอดสังขะ, จุดจอดเดชอุดม, บขส. อุบลราชธานี, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, เลย, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถภูกระดึงทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ชุมแพ จ.ขอนแก่น

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านเป้า จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดภูเขียว จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนางรอง จ.บุรีรัมย์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดสี่แยกบ้านทางพาด จ.บุรีรัมย์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดตลาดหนองหิน จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดผานกเค้า จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดวังสะพุง จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เลย จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าตูม (แยก กม.ศูนย์) จ.สุรินทร์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดชุมพลบุรี (ปากทางบ้านไทรงาม) จ.สุรินทร์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดปราสาท จ.สุรินทร์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดสังขะ จ.สุรินทร์

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

บขส. ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านเป้า จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดภูเขียว จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดตลาดหนองหิน จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดผานกเค้า จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดวังสะพุง จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. เลย จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จองตั๋วรถทัวร์ง่ายๆ สะดวกสะบาย เลือกที่นั่งได้ เช็คราคาตั๋วตลอด 24 ชม.แบบ เรียลไทม์ กับรถทัวร์ภูกระดึงทัวร์ ที่เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ ลองใช้บริการกันดูนะครับ จะทำให้รูปแบบการจองตั๋วรถทัวร์แบบเดิมๆ เปลี่ยนไป ที่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วภูกระดึงทัวร์ ที่จุดขายตั๋ว หรือ บขส.

Leave a Comment