รถทัวร์ชัยภูมิ | จองตั๋วรถทัวร์ ไป จ.ชัยภูมิ

รถทัวร์ไปชัยภูมิ จากการค้นหาในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จากจุดขึ้นรถต่างๆ ไปจังหวัดชัยภูมิ ค้นพบว่ามีบริษัททัวร์ บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด, บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด, ซันบัส, ชุมแพทัวร์, บริษัท ชัยภูมิทัวร์ จำกัด, สวัสดีอีสาน, ภูกระดึงทัวร์, แอร์เมืองเลย, เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ และให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.1 พ, วิไอพี 24, ป.1, ม.4 พ, วิไอพี 32,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จุดลงรถทัวร์ จ. ชัยภูมิ

จากการค้นหาจุดลงรถทัวร์ในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กำหนดจุดลงจังหวัดชัยภูมิ มีจุดจอดดังนี้ : จุดจอด ต.โนนจาน, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอด ต.ละหาน, จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย), จุดจอด สนง.เทียนไชยแอร์ จ.ชัยภูมิ ห้าแยกโนนไฮ, จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร, จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้), จุดจอด อ.เทพสถิต, จุดจอด อ.บ้านแท่น, จุดจอดเกษตรสมบูรณ์, จุดจอดแก้งคร้อ, จุดจอดซับใหญ่, จุดจอดนายางกลัก, จุดจอดบ้านเขว้า, จุดจอดบ้านเป้า, จุดจอดบ้านวังใหม่พัฒนา, จุดจอดบ้านหัน, จุดจอดภูเขียว, จุดจอดหนองบัวระเหว, บขส. ชัยภูมิ, บขส. แก้งคร้อ, สนง.แอร์เมืองเลย จ.ชัยภูมิ,

การจองตั๋วรถทัวร์ไปจังหวัดชัยภูมิ สามารถทำรายการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถทัวร์ได้ตลอด 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-eleven . บัตรเครดิต . พร้อมเพย์ . สแกนจ่าย QR-Code . แอปธนาคาร K+

ตารางเดินรถระบบจองตั๋วออนไลน์รถทัวร์ไป จ.ชัยภูมิ

ตัวอย่างข้อมูลจากระบบออนไลน์ค้นเมื่อ: ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วบริษัททัวร์ชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ต.โนนจาน
07:00 น. ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
09:00 น. ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
10:30 น. ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
12:00 น. ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
13:30 น. ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
15:00 น. ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
17:00 น. ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
20:30 น. ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
23:00 น. ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ต.บ้านค่าย
07:00 น.12:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
08:00 น.12:45 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
10:00 น.14:45 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
11:30 น.16:15 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
13:30 น.18:15 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
15:00 น.19:45 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
17:15 น.22:00 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
20:00 น.00:45 +1dVIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
23:00 น.03:45 +1dVIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
08:00 น.14:50 VIP 24454ซันบัสรถทัวร์
10:00 น.14:30 VIP 24454ซันบัสรถทัวร์
19:00 น.01:50 +1dVIP 24454ซันบัสรถทัวร์
21:00 น.01:30 +1dVIP 24454ซันบัสรถทัวร์
10:00 น.15:20 ป.1331ชุมแพทัวร์รถทัวร์
21:30 น.02:50 +1dป.1331ชุมแพทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ต.ละหาน
07:00 น.12:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
10:30 น.15:30 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
17:00 น.22:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
08:00 น.12:25 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
10:00 น.14:25 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
11:30 น.15:55 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
13:30 น.17:55 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
15:00 น.19:25 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
17:15 น.21:40 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
20:00 น.00:25 +1dVIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
23:00 น.03:25 +1dVIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
07:00 น.12:00 ม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
10:30 น.15:30 ม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
17:00 น.22:00 ม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
08:00 น.12:00 VIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
10:00 น.14:00 VIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
11:30 น.15:30 VIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
13:30 น.17:30 VIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
15:00 น.19:00 VIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
17:15 น.21:15 VIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
20:00 น.00:00 +1dVIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
23:00 น.03:00 +1dVIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด สนง.เทียนไชยแอร์ จ.ชัยภูมิ ห้าแยกโนนไฮ
08:00 น.13:00 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
10:00 น.15:00 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
11:00 น.16:40 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
11:30 น.16:30 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
13:30 น.18:30 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
15:00 น.20:00 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
17:15 น.22:15 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
20:00 น.01:00 +1dVIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
21:00 น.02:40 +1dVIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dVIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร
07:00 น.12:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
10:30 น.15:30 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
17:00 น.22:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
07:00 น.12:00 ม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
17:00 น.22:00 ม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ305บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
08:00 น.12:15 VIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
10:00 น.14:15 VIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
11:30 น.15:45 VIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
13:30 น.17:45 VIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
15:00 น.19:15 VIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
17:15 น.21:30 VIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
20:00 น.00:15 +1dVIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
23:00 น.03:15 +1dVIP 24261บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
10:00 น.15:10 ป.1331ชุมแพทัวร์รถทัวร์
21:30 น.02:40 +1dป.1292ชุมแพทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.เทพสถิต
11:00 น.14:40 ป.1221บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
21:00 น.00:40 +1dป.1221บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
15:30 น.19:30 ป.1221บริษัท ชัยภูมิทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.บ้านแท่น
19:49 น.01:49 +1dม.4 พ527สวัสดีอีสานรถทัวร์
20:29 น.02:29 +1dม.4 พ527สวัสดีอีสานรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดเกษตรสมบูรณ์
20:40 น.03:25 +1dVIP 32550ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดแก้งคร้อ
07:30 น.13:00 ม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
09:00 น.14:30 ม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
12:00 น.17:30 ม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
15:30 น.21:00 ม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
18:30 น.00:00 +1dม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
19:30 น.01:00 +1dม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:00 น.20:00 +1dม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:30 น.02:00 +1dม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
21:00 น.02:30 +1dม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
22:00 น.03:30 +1dม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
08:00 น.13:30 VIP 24520ซันบัสรถทัวร์
10:00 น.15:30 VIP 24520ซันบัสรถทัวร์
19:00 น.00:30 +1dVIP 24520ซันบัสรถทัวร์
21:00 น.02:30 +1dVIP 24520ซันบัสรถทัวร์
10:45 น.16:45 VIP 32414ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
20:40 น.02:40 +1dVIP 32414ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
20:50 น.02:50 +1dVIP 32414ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดซับใหญ่
11:00 น.15:30 ป.1268บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
21:00 น.01:30 +1dป.1268บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
15:30 น.20:00 ป.1268บริษัท ชัยภูมิทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดนายางกลัก
11:00 น.15:10 ป.1248บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
21:00 น.01:10 +1dป.1248บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
15:30 น.19:40 ป.1248บริษัท ชัยภูมิทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านเขว้า
11:00 น.16:20 ป.1300บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
21:00 น.02:20 +1dป.1300บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
15:30 น.20:50 ป.1295บริษัท ชัยภูมิทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านเป้า
20:40 น.03:40 +1dVIP 32550ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านวังใหม่พัฒนา
15:30 น. ป.1248บริษัท ชัยภูมิทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านหัน
21:30 น.04:10 +1dป.1363ชุมแพทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดภูเขียว
07:30 น.13:30 ม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
09:00 น.15:00 ม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
12:00 น.18:00 ม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
15:30 น.21:30 ม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
18:30 น.00:30 +1dม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
19:30 น.01:30 +1dม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:00 น. ม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:30 น.02:30 +1dม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
21:00 น.03:00 +1dม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
22:00 น.04:00 +1dม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
08:00 น.14:00 VIP 24554ซันบัสรถทัวร์
10:00 น.16:00 VIP 24554ซันบัสรถทัวร์
19:00 น.01:00 +1dVIP 24554ซันบัสรถทัวร์
21:00 น.03:00 +1dVIP 24554ซันบัสรถทัวร์
10:00 น.15:40 ป.1371ชุมแพทัวร์รถทัวร์
21:30 น.03:10 +1dป.1355ชุมแพทัวร์รถทัวร์
10:45 น.17:15 VIP 32414ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
20:40 น.03:10 +1dVIP 32414ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
20:50 น.03:20 +1dVIP 32414ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดหนองบัวระเหว
11:00 น.16:00 ป.1277บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
21:00 น.02:00 +1dป.1277บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
15:30 น.20:30 ป.1277บริษัท ชัยภูมิทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-บขส. ชัยภูมิ
07:00 น.12:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
10:30 น.15:30 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
17:00 น.22:00 ม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ340บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดรถทัวร์
08:00 น.13:00 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
10:00 น.15:00 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
11:00 น.16:40 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
11:30 น.16:30 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
13:30 น.18:30 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
15:00 น.20:00 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
17:15 น.22:15 VIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
20:00 น.01:00 +1dVIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
21:00 น.02:40 +1dVIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dVIP 24292บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัดรถทัวร์
10:00 น.15:25 ป.1292ชุมแพทัวร์รถทัวร์
21:30 น.02:55 +1dป.1292ชุมแพทัวร์รถทัวร์
10:45 น.16:15 VIP 32340ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
20:40 น.02:10 +1dVIP 32340ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
20:50 น.02:20 +1dVIP 32340ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
15:30 น.21:10 ป.1308บริษัท ชัยภูมิทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-บขส. แก้งคร้อ
10:00 น.15:30 ป.1328ชุมแพทัวร์รถทัวร์
21:30 น.03:00 +1dป.1328ชุมแพทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-สนง.แอร์เมืองเลย จ.ชัยภูมิ
07:30 น.12:30 ม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
15:30 น.20:30 ม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
18:30 น.00:30 +1dม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
20:00 น. ม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
21:00 น.02:00 +1dม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์
22:00 น.03:00 +1dม.1 พ433แอร์เมืองเลยรถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ภาพแสดงตัวอย่างเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋ว รถทัวร์ชัยภูมิ จุดจอดรถทัวร์ จุดจอด ต.โนนจาน, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอด ต.ละหาน, จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย), จุดจอด สนง.เทียนไชยแอร์ จ.ชัยภูมิ ห้าแยกโนนไฮ, จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร, จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้), จุดจอด อ.เทพสถิต, จุดจอด อ.บ้านแท่น, จุดจอดเกษตรสมบูรณ์, จุดจอดแก้งคร้อ, จุดจอดซับใหญ่, จุดจอดนายางกลัก, จุดจอดบ้านเขว้า, จุดจอดบ้านเป้า, จุดจอดบ้านวังใหม่พัฒนา, จุดจอดบ้านหัน, จุดจอดภูเขียว, จุดจอดหนองบัวระเหว, บขส. ชัยภูมิ, บขส. แก้งคร้อ, สนง.แอร์เมืองเลย จ.ชัยภูมิ, ค้นเมื่อปี 2566

รถทัวร์ไปชัยภูมิ

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ไปชัยภูมิ

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ(ชัยภูมิ) > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที

ช่องทางในการชำระเงินค่าตั๋วเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง รถทัวร์ไปชัยภูมิ มีช่องทางดังนี้

  • จ่ายผ่านแอปธนาคารสแกน QR-Code (แนะนำสะดวกมาก)
  • 7-Eleven
  • บัตรเครดิต
  • จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+
  • เคาน์เตอร์ Big C

ผู้โดยสารท่านใดต้องการเดินทางไป จ.ชัยภูมิ ลงรถที่จุดจอด จุดจอด ต.โนนจาน, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอด ต.ละหาน, จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย), จุดจอด สนง.เทียนไชยแอร์ จ.ชัยภูมิ ห้าแยกโนนไฮ, จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร, จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้), จุดจอด อ.เทพสถิต, จุดจอด อ.บ้านแท่น, จุดจอดเกษตรสมบูรณ์, จุดจอดแก้งคร้อ, จุดจอดซับใหญ่, จุดจอดนายางกลัก, จุดจอดบ้านเขว้า, จุดจอดบ้านเป้า, จุดจอดบ้านวังใหม่พัฒนา, จุดจอดบ้านหัน, จุดจอดภูเขียว, จุดจอดหนองบัวระเหว, บขส. ชัยภูมิ, บขส. แก้งคร้อ, สนง.แอร์เมืองเลย จ.ชัยภูมิ, จังหวัดชัยภูมิ สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ที่นี่ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เลือกที่นั่งได้เอง ชำระค่าตั๋วสะดวกที่ 7-11 หรือ บัตรเครดิต หรือ พร้อมเพย์ หรือ สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+ โดยเส้นทางดังกล่าวมีรถทัวร์บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด, บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด, ซันบัส, ชุมแพทัวร์, บริษัท ชัยภูมิทัวร์ จำกัด, สวัสดีอีสาน, ภูกระดึงทัวร์, แอร์เมืองเลย, เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

. แนะนำ .
Android App – จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
มีติดเครื่องเช็คเที่ยวรถตลอด 24 ชม.

โหลดแอปติดตั้ง ค้นหาได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์ จองตั๋วรถทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง

Leave a Comment